Στη ζωή συμβαίνουν πολλά απρόβλεπτα, με την Ασφάλεια συσκευών Samsung με την εγγύηση της Allianz Partners όμως είσαι καλυμμένος.

Τι είναι η ασφαλιστική κάλυψη Samsung Protect και οι ειδικοί όροι που τη διέπουν

Περιγραφή του προγράμματος Samsung Protect

Μέσω του Samsung eshop σας παρέχουμε τη δυνατότητα να αγοράσετε ασφαλιστική κάλυψη προστασίας και επέκτασης εγγύησης παράλληλα με την αγορά ορισμένων από τα Προϊόντα μας. Εάν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη, θα εμφανισθεί ως επιλογή στο καλάθι αγορών σας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν είναι η δυνατή η αγορά μόνο ενός προγράμματος Samsung Protect (χωρίς την αγορά και του αντίστοιχου επιλέξιμου Προϊόντος) καθώς και ότι μόνο ένα Samsung Protect πρόγραμμα μπορεί να προστεθεί ανά παραγγελία ενός επιλέξιμου Προϊόντος. Εάν επιθυμείτε να προσθέσετε ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα Samsung Protect σε περισσότερες επιλέξιμα Προϊόντα, παρακαλούμε να κάνετε ξεχωριστές παραγγελίες.

Ειδικοί Όροι του προγράμματος Samsung Protect

Σε περίπτωση που επιλέξατε να αγοράστε ένα πρόγραμμα Samsung Protect για το Προϊόν που αγοράζετε από το Samsung eshop, ισχύουν οι παρακάτω ειδικοί όροι και προϋποθέσεις:
α) Η από μέρους σας αγορά και παράδοση του Προϊόντος μέσω του Samsung eshop διέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
β) Η υπηρεσία ασφάλισης παρέχεται από και η ασφαλιστική σύμβαση συνάπτεται αποκλειστικά με την ασφαλιστική εταιρεία AWP P&C SA που εδρεύει επί της οδού Πρεμετής 10 στον Άγιο Δημήτριο του Ν. Αττικής, Τ.Κ. 17342 και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με τη μορφή του νόμιμα εγκατεστημένου Υποκαταστήματος (“Allianz Partners”). Η Samsung ενεργεί ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που ασκεί την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, έχοντας συμβληθεί με την Allianz Partners για την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων προστασίας και επέκτασης εγγύησης των Προϊόντων Samsung και δεν συμβάλλεται ως μέρος της ασφαλιστικής σύμβασης. Η Samsung, επομένως, σας παρέχει μόνο συμβουλή για τα πωλούμενα ασφαλιστικά προϊόντα και λαμβάνει για την εν λόγω δραστηριότητά της ως αμοιβή προμήθεια επί των εισπραττόμενων ασφαλίστρων, επί τη βάσει της έγγραφης σύμβασης και εντολής είσπραξης ασφαλίστρων της Allianz Partners.
γ) Η υπηρεσία ασφάλισης παρέχεται μόνο σε μόνιμους κατοίκους Ελλάδας. Ασφαλίζονται συσκευές που προορίζονται μόνο για οικιακή και όχι επαγγελματική χρήση.
δ) Πριν την αγορά της υπηρεσίας ασφάλισης του Προϊόντος σας θα κληθείτε να διαβάσετε το Προ–συμβατικό Έγγραφο πληροφοριών με αναλυτικές πληροφορίες για τις ασφαλιστικές καλύψεις, τις εξαιρέσεις, τις υποχρεώσεις σας, τη διάρκεια της κάλυψης και τους τρόπους ακύρωσης, καθώς και τους Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου του ασφαλιστικού προγράμματος που επιλέξατε. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα εν λόγω έγγραφα προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι ασφαλιστικό πρόγραμμα που επιλέξατε καλύπτει τις ασφαλιστικές σας ανάγκες.
ε) Μετά την αγορά της υπηρεσίας ασφάλισης, η Samsung θα διαβιβάσει τα στοιχεία σας στην Allianz Partners συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω: ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κωδικό προϊόντος, όνομα προϊόντος, ΙΜΕΙ/σειριακός αριθμός, στοιχεία παραστατικού, ημερομηνία αγοράς, τιμή αγοράς.
στ) H Allianz Partners θα σας αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το ασφαλιστήριο μετά την παράδοση του/των Προϊόντος/ων.
ζ) Η διαδικασία υποβολής παραπόνων της Allianz Partners είναι διαθέσιμη εδώ και η Φόρμα Υποβολής Παραπόνων εδώ.
η) Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε οποιοδήποτε παράπονο σε σχέση με τη λειτουργία του Samsung eshop, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω mail στο samsung.gr_eshop@email.support.samsung.com, τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 210-6897691 (από κινητό ή σταθερό τηλέφωνο με βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του παρόχου σας) ή 80111 7267864 (μόνο από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση με βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του παρόχου σας). Για την αποφυγή πρόσθετων χρεώσεων, σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε πάντα το πρόγραμμα της τηλεφωνικής σας σύνδεσης και τον τιμοκατάλογο του παρόχου σας, καθώς ενδέχεται οι κλήσεις στους παραπάνω αριθμούς να μην περιλαμβάνονται στον προαγορασμένο χρόνο ομιλία σας και να χρεώνονται ξεχωριστά. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email ή μέσω Live Chat με τους τρόπους που αναφέρονται στην ενότητα Επικοινωνία της ιστοσελίδας μας

Κάλυψη προγράμματος Samsung Protect

Κάλυψη του προγράμματος Samsung Protect

Ισχύει για μόνιμους κατοίκους Ελλάδας. Ασφαλίζονται συσκευές που προορίζονται μόνο για οικιακή και όχι επαγγελματική χρήση

Πως να αγοράσετε ένα πρόγραμμα Samsung Protect

Πώς να προσθέσετε στο καλάθι σας ένα πρόγραμμα Samsung Protect

 

Μπορείτε να αγοράσετε ένα πρόγραμμα Samsung Protect μέσω του Samsung eshop παράλληλα με την αγορά ορισμένων επιλέξιμων Προϊόντων μας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
1. Συμπεριλάβετε ένα πρόγραμμα Samsung Protect που επιθυμείτε στην παραγγελία σας κάτω από το επιλέξιμο Προϊόν που έχετε προσθέσει στο καλάθι σας
2. Πριν την αγορά θα κληθείτε να διαβάσετε το Προ–συμβατικό Έγγραφο πληροφοριών με αναλυτικές πληροφορίες για τις ασφαλιστικές καλύψεις, τις εξαιρέσεις, τις υποχρεώσεις σας, τη διάρκεια της κάλυψης και τους τρόπους ακύρωσης, καθώς και τους Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου του ασφαλιστικού προγράμματος που επιλέξατε. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα εν λόγω έγγραφα προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι ασφαλιστικό πρόγραμμα που επιλέξατε καλύπτει τις ασφαλιστικές σας ανάγκες.
3. Προχωρήστε στο στάδιο πληρωμής και ολοκληρώστε τη διαδικασία πληρωμής. 4. Μετά την αγορά της υπηρεσίας ασφάλισης, η Samsung θα διαβιβάσει τα στοιχεία σας στην Allianz Partners συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω: ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κωδικό προϊόντος, όνομα προϊόντος, ΙΜΕΙ/σειριακός αριθμός, στοιχεία παραστατικού, ημερομηνία αγοράς, τιμή αγοράς. 5. H Allianz Partners θα σας αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το ασφαλιστήριο μετά την παράδοση του/των Προϊόντος/ων.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν είναι η δυνατή η αγορά μόνο ενός προγράμματος Samsung Protect (χωρίς την αγορά και του αντίστοιχου επιλέξιμου Προϊόντος) καθώς και ότι μόνο ένα Samsung Protect πρόγραμμα μπορεί να προστεθεί ανά παραγγελία ενός επιλέξιμου Προϊόντος. Εάν επιθυμείτε να προσθέσετε ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα Samsung Protect σε περισσότερες επιλέξιμα Προϊόντα, παρακαλούμε να κάνετε ξεχωριστές παραγγελίες.

Αριθμός IMEI και σειριακός αριθμός

Πώς να βρείτε τον αριθμό IMEI ή τον σειριακό αριθμό σας

Σε περίπτωση που χρειάζεστε να βρείτε το IMEI ή τον σειριακό αριθμό της συσκευής σας ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Κινητό τηλέφωνο: Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις συσκευής -> Σχετικά με το τηλέφωνο ή Σχετικά με τη συσκευή -> Βρείτε τον αριθμό IMEI
ή πληκτρολογήστε *#60# στην οθόνη κλήσης σας

2. Tablet: Αναζητήστε στο μενού πληροφοριών tablet στις ρυθμίσεις συσκευής

3. Buds: Ελέγξτε τη συσκευασία του προϊόντος ή τη βάση φόρτισης όπου αναγράφεται ο σειριακός αριθμός
ή συνδέστε το buzz σας στην εφαρμογή Galaxy Wearable στην κινητή συσκευή σας και αναζητήστε το μενού πληροφοριών των earbud

4. Ρολόι: Αναζητήστε στο μενού πληροφοριών του ρολογιού στις ρυθμίσεις συσκευής ρολογιού
ή συνδέστε το ρολόι σας στην εφαρμογή Galaxy Wearable στην κινητή συσκευή σας και αναζητήστε στο μενού πληροφοριών του ρολογιού

Πώς να υποβάλετε αξίωση

Πώς να υποβάλετε αξίωση για τη παροχή των καλύψεων ενός προγράμματος Samsung Protect

Η ασφαλιστική κάλυψη Samsung Protect παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρεία AWP P&C SA που εδρεύει επί της οδού Πρεμετής 10 στον Άγιο Δημήτριο του Ν. Αττικής, Τ.Κ. 17342 και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με τη μορφή του νόμιμα εγκατεστημένου Υποκαταστήματος (“Allianz Partners”). Για να υποβάλετε αξίωση για κάλυψη για τη παροχή των καλύψεων ενός προγράμματος Samsung Protect θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με την Allianz Partners στο τηλέφωνο 211-9909006 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση samsung@allianz-assistance.gr), σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στους Όρους Ασφάλισης.

Υπαναχώρηση/Ακύρωση της ασφαλιστικής σύμβασης Samsung Protect

Yπαναχώρηση ή ακύρωση της ασφαλιστικής σύμβασης Samsung Protect με την Allianz Partners

Αν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε ή να ακυρώσετε το πρόγραμμα Samsung Protect παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ασφαλιστική εταιρεία AWP P&C SA που εδρεύει επί της οδού Πρεμετής 10 στον Άγιο Δημήτριο του Ν. Αττικής, Τ.Κ. 17342 (“Allianz Partners”) στο τηλέφωνο 211-9909006 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση samsung@allianz-assistance.gr.
Για τους όρους και περιορισμούς άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης ή/και ακύρωσης του ασφαλιστικού σας προγράμματος Samsung Protect, παρακαλούμε δείτε τους όρους ασφάλισης που σας έχει αποστείλει η Allianz Partners. Παρακαλούμε σημειώστε ότι σύμφωνα με τους όρους ασφάλισης της Allianz Partners, το δικαίωμα υπαναχώρησης ή εναντίωσης δεν μπορεί να ασκηθεί αν μέχρι την άφιξη της δήλωσης υπαναχώρησης ή εναντίωσης στην Allianz Partners επέλθει ασφαλιστικός κίνδυνος που καλύπτεται από τη σύμβαση.